Бидний амжилт

Багшийн амжилт

 Багшийн амжилт  Багшийн амжилт  Багшийн амжилт

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 84-р сургуулийн багш нар өөрсдийн  амжилтаараа дүүрэг, нийслэл,  улсдаа манлайлсаар байна. Олимпиад, уралдаан тэмцээнд оролцсон байдлыг сүүлийн 10 жилээр харуулбал:


Мэдээлэл 2

НБГ-ын "Чанарын шалгалт", "Индексжүүлэлтийн шалгаруулалт", " Эх хэлний олимпиад"ын  шалгалтад   2013- 2018 онд нийт 49 багш шалгарч,  73,5 сая төгрөгөөр шагнуулсан.

·         2013 онд 6 багш 11 сая төгрөгөөр

·         2014 онд 5 багш 11 сая төгрөгөөр

·         2015 онд 8 багш 17 сая төгрөгөөр

·         2016 онд 12 багш 15.5 сая төгрөгөөр

·         2017 онд 16 багш 19 сая төгрөгөөр

·         2018 онд 2 багш 19 сая төгрөгөөр тус тус шагнагджээ.

 

Copyrights © 2021
school84.mgl@gmail.com · 7015 0284 ·