Сургалт

Бага сургуулийн орчин

 Бага сургуулийн орчин

                                                Хичээлийн 2-р байр 

                                                                                     Үүдний хэсэг 

 

                                                  1 давхар "Замын хөдөлгөөн"

 

                                                        2 давхар "Байгалийн орчин"                                                   3 давхар "Урлан бүтээхүйн орчин"

                                 4 давхар "Монгол ахуйн орчин"

                                         Хичээлийн хоёрдугаар байрны кабинетууд

                                                                      "Замын хөдөлгөөн"-ий кабинет

                                                      "Математик"-ийн кабинет

                        IR технологитой "Байгалийн шинжлэл"-ийн кабинет

                                                          "Монгол хэл"-ний кабинет

                                                      "Зураг хөдөлмөр"-ийн кабинет

                                                          "Сэтгэх чадвар"-ын кабинет

                                                                       "Урлаг заал"

Copyrights © 2021
school84.mgl@gmail.com · 7015 0284 ·