Буухиа 🥇Алтан медаль,
Гар бѳмбѳг 
🥈
Мѳнгѳн медаль,
Даам 
🥈Мѳнгѳн медаль,
Дартс 
🥈Мѳнгѳн медаль,
Ширээний теннис 
🥉Хүрэл медаль тус тус авлаа. Нийлбэр дүнгээрээ БЗДүүрэг 2-р дугаар байр эзэллээ. 2020.01.02