“ШИНЭ ЗУУНЫ БОЛОВСРОЛ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД” ӨГСӨН ЗӨӨВРИЙН КОМПЬЮТЕРИЙГ БАГШ НАРТ ГАРДУУЛЛАА.
2015.11.25-нд багшийн 124, сурагчийн 70 ширхэг зөөврийн компьютер хүлээн авсан.
 

2015.11.27-нд зөөврийн компьютерийг багш нарт тараах ёслолын арга хэмжээ боллоо. Тус үйл ажиллагаанд ДБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн П.Өлзийтөгс, БЗД-ИТХ-н төлөөлөгч Ч. Эрдэнэбулган нар хүрэлцэн ирж, төслийн тухай танилцуулан, багш нарын төлөөлөлд зөөврийн компьютерийг гардууллаа. 

МАТЕМАТИКИЙН БАГШ О.СЭР-ОД

ТҮҮХИЙН БАГШ А.ЦЭВЭЛМАА