ТНУЗАС-ийн 14 хоногийн ажлын хүрээнд 11-р ангийнхны дунд зохион байгуулсан "Хууль ба хүүхэд" дэвжээ тэмцээнд ур ухаан, авъяас чадвараараа 11-р ангийн бүх бүлгүүд маань идэвхи санаачилгатай, бүтээлчээр оролцлоо. Ангиудаас:

1-р байр 11в

2-р байр 11ж

3-р байр 11е

Ур ухаанаа дайчлан идэвхитэй оролцсон бүх ангиуддаа баярлалаа. 
Сурлаг хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье.