СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 84-р сургуулийн "Үдийн цай" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч цайны газрын түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зарыг албан ёсоор танилцуулж байна.

84-р сургуулийн захиргаа
2019.09.16