2016-2017 оны хичээлийн жилд төрөөс ЕБС-ийн ахлах ангийн сургалтын талаар баримтлах бодлого, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийг танилцуулах сургалтыг 10-12-р ангийн сурагчдын эцэг эхчүүдийн дунд 3 өдөр дараалан зохион байгуулалаа.