Өнөөдөр Х/9-ний өдөр 6-р ангийн 514,
3-р ангийн 584 сурагч 30 жилийн ойн концертоо үзэж сонирхлоо.
#84_30жил
#Амжилтаа_Түгээе