Технологийн багш Ч.Отгончимэг
Технологийн багш Ч.Отгончимэг нийслэлийн дүрслэх урлаг, дизайн технологийн боловсролын шилдэг багш шалгаруулах уралдаанд нийслэлийн багш нараас сургалтын чанар, ажлын үр дүнгээрээ шалгарсан тул 2015 оны "НИЙСЛЭЛИЙН ШИЛДЭГ БАГШ"-аар шалгарлаа.

Ч.Отгончимэг багшийн амжилтууд:

  • 2014 онд БЗД-ийн Техник технологийн олимпиадад багшийн төрөлд 1-р байр
  • 2014 онд Нийслэлийн Техник технологийн олимпиадад 1-р байр
  • 2014 онд Улсын  Техник технологийн олимпиадад амжилттай оролцсон
  • 2015 онд Нийслэлийн Техник технологийн олимпиадад 1-р байр
  • 2015 онд Улсын Техник технологийн олимпиадад Тусгай байр
  • 2014-2015 онд гар бөмбөгийн төрөлд БЗД-ийн 1-р байр, нийслэлийн  3-р байр
  • 2015 оны 10-р сард Олон улсын багш нарын өдрөөр БЗД-ийн "Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэгч шилдэг арга зүйтэй багш"-аар шалгарсан
  • 2014-2015 оны хичээлийн жилд багш нарын ажлын чанар, хүртээмж, үр дүнгийн индексээр шалгарч 2,000,000 саятан багш болсон
  • Нийслэлийн дүрслэх урлаг, дизайн технологийн боловсролын шилдэг багш шалгаруулах уралдаанд шалгарч 2015 оны "НИЙСЛЭЛИЙН ШИЛДЭГ БАГШ"-аар шалгарлаа