2019.12.23-2019.12.27
2020.01.06-2020.01.10ны хооронд ЭЕШ-танд бэлтгэж давтлага өгч байгаа багш нартаа баярлалаа
Математикийн багш:  - Т.Мөнхтуяа, Э.Мөнхжаргал, Н.Алтанчимэг, Б.Зулсайхан, З.Ундармаа, Ц.Мөнхзаяа
Химийн багш: Ц.Энхтүвшин
Нийгмийн ухааны багш: Ч.Ариунтуяа, Э.Эрдэнэбат, Б.Цэнд-Аюуш, У.Чойном
Физикийн багш: Л.Ганчимэг, Н.Нарандаваа, 
Англи хэлний багш: Б.Наранбат, М.Нараэмишээх, Р.Ариунаа, Ж.Амартүвшин, Н.Оюунзул