Нийслэлийн боловсролын газрын индексжүүлэлтийн
 шалгалтанд амжилт үзүүлсэн багш нар


Багш нарын нэрс

З.А.С

Оролцсон уралдаан, тэмцээн

Үзүүлсэн амжилт

1

Ч.Отгончимэг

ТЕХ-ЗАС

НБГ-аас 2015 оны 9-р сард зохион байгуулагдсан индексжүүлэлтийн шалгалт /Нийт 14,5 сая төгрөг/

 

2,000,000 төг

2

Ц.Энхтүвшин

БШ-ЗАС

2,000,000 төг

3

Д.Жавзмаа

БШ-ЗАС

1,500,000 төг

4

А.Цэвэлмаа

ТНУ-ЗАС

1,500,000 төг

5

Б.Золзаяа

Бага-ЗАН

1,500,000 төг

6

Н.Баясгалан

МАТ-ЗАС

1,000,000 төг

7

Э.Даваасүрэн

Бага-ЗАН

1,000,000 төг

8

Э.Энхбаяр

1,000,000 төг

9

Г.Оюунчимэг

1,000,000 төг

10

Ж.Наранцэцэг

1,000,000 төг

11

П.Дэлгэрмөрөн

1,000,000 төг

БҮГД

14,500,000 төг