2017.04.27-нд хүүхдийг зодож шийтгэхийн эсрэг эцэг эхийн өдөрлөгийг 10 дахь жилдээ зохион байгуулсан.

Эцэг эхийн өдөрлөг нь :

  • Эцэг эхчүүдийг сургуулийн амьдралд татан оролцуулах
  • Сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг мэдээллэх зорилготойгоор зохион байгуулсан.

Эцэг эхийн өдөрлөгийн ирц 93.4%-тай байсан. Энэ өдөр 1-4 цагт сургуулийн захиргаанаас гаргасан хувиарын дагуу мэргэжлийн багш нар хичээл орж, 5,6-р цагт сурган хүмүүжүүлэх үйл ажилгааны хичээлийг анги удирдсан багш нар тус бүр зохион байгуулсан. Мөн энэ өдөр сурагчдын хийсэн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж эцэг эхчүүдэд танилцуулсан.