Этүгэн их сургуулийн нэрэмжит Сорилго-2018-н ХИМИ бүлэгт:
12а ангийн сурагч Б.Түмэнхишигт 3-р байр 1 жилийн сургалтын төлбөрийн 20%-н тэтгэлэгийн эрхээр мөн тус ангийн сурагч О.Цэгмид 7-р байранд орж  1 жилийн сургалтын төлбөрийн 10%н  тэтгэлэгийн эрхээр тус тус шагнууллаа.


            Сурагчид даа цаашдынх нь сурлага хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье