БЗД-н татварын хэлтсийн дарга Ж.Гансүх тус сургуулийн Соёлмаа багштай санхүү эдийн засгийн лицей 10ё ангид татварын талаарх сургалт явуулж суралцагчдад ТАТВАР гэж  юу вэ? сэдэвт сургалт явууллаа.