"ХҮҮХДИЙН ЭРХ-ХӨГЖИЛ-ХАМГААЛАЛ"-ын чиглэлээр хийсэн, зохион байгуулсан сургалт хүмүүжлийн ажлууд, тэдгээрийн үр дүн, хүүхдэд ээлтэй орчин тохижилт, бүтээн байгуулалтаараа Нийслэлийн 215 сургуулиас өрсөлдөн түрүүлж, ТЭРГҮҮН байр, сургууль 3.000.000 төгрөгөөр шагнууллаа. 
Шагналыг, аяныг санаачлагч НЗД-ын орлогч Ш.Анхмаа, НБГ-ын дарга Ж.Гантулга нараас гардлаа.