2016-2017 онд12-р ангийг 247 сурагч төгсөнө. 12-р анги төгсөгчдийн эцэг эхчүүдэд зориулж Төгсөгчдийн эцэг, эхийн өдөрлөг-ийг 2017.03.25-ны бямба гарагт зохион байгуулсан. Өдөрлөгийн үеэр:

  1. Эцэг эхчүүдэд 2017 оны ЭЕШ-ын журмыг танилцуулсан.
  2. 2016-2017 оны хичээлийн жилд сургуулийн захиргаанаас төгсөгчдөд зориулж эхний хагаст зохион байгуулсан болон 4,5 сард зохион байгуулагдах ажил мэдээлэв. Цаашид анхаарах зүйлс, сургууль төгсөх шалгалтын хуваарь танилцуулсан.
  3. Эцэг эхчүүдийн асуултанд хариулсан.
  4. Мэргэжлийн багш нар төгсөгчдийн эцэг эхтэй уулзаж, зөвөлгөө өгсөн.
  5. Манай сургуулийн ЭЕШ-ийн бүртгэл 2017.03.20-04.08-ыг хооронд явагдана. Одоогийн байдлаар бүртгэлийн үйл ажиллагаа 85%-тай явж байна