Сургуулийн хэмжээнд нийт сурагчдын ТЕЛЕ хичээлд хамрагдалтын дундаж хувь 03-р сарын байдлаар өмнөх сараас 43 сурагчаар буюу 1 хувиар өслөө.

04-р сард сурагчдыг теле хичээлд бүрэн хамруулахын төлөө идэвхитэй ажиллацгаая аа !!!