Үйлчилгээний ажилчид 

Сурагч, багш нарын сурч боловсрох, ажиллах орчныг цэвэр цэмцгэр ая тухтай байлгах болон хүүхдийн аюулгүй орчныг хангах, сургуулийн гадна, дотно орчинд гарсан эвдрэл гэмтлийг тухай бүрт засаж, сургуулийн орчныг аюулгүй  хүүхэд бэртэж, гэмтэх  эрсдэлгүй  сурч, ажлуулахын төлөө ажиллаж байна.