Үйлчилгээний ажилчид 

Үйлчилгээний ажилчдын зорилго:

Сурагч, багш нарын сурч боловсрох, ажиллах орчныг цэвэр цэмцгэр ая тухтай байлгах болон хүүхдийн аюулгүй орчныг хангах, сургуулийн гадна, дотно орчинд гарсан эвдрэл гэмтлийг тухай бүрт засаж, сургуулийн орчныг аюулгүй  хүүхэд бэртэж, гэмтэх  эрсдэлгүй  байлгах явдал юм. 

       

Үйлчилгээний ажилчид

Орон тоо

1

Цахилгаанчин

1

2

Мужаан

1

3

Слесарь

6

4

Харуул

6

5

Үйлчлэгч

15

Нийт

29