"Цахим сургалт" төсөл

Мобиком корпорациас зарласан “Моби тэмүүлэл” төслийн уралдаанд 84-р сургууль “Цахим сургалт” төсөл боловсруулж оролцсон нь дэмжигдэж шалгарснаар 84-р сургуулийн менежментийн баг төсөл удирдан хэрэгжүүлсэн юм.

2018.07.05Дэлгэрэнгүй

"Цахим сургууль" хөтөлбөр

Монгол улсын Засгийн газрын 2005 оны 216-р тогтоолоор батлагдсан "Цахим монгол" үндэсний хөтөлбөр, УИХ-ын 21-р тогтоолоор баталсан монгол улсын мэдээлэл харилцаа холбооны хөтөлбөр, технологийн хөгжлийн 2010 он хүртэлх үзэл баримтлал, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт зайны сургалтын талаар дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор технологийн зууны хөгжлийн хурдтай хөл нийлэн төрийн болон төрийн бус өмчийн бүх 750 гаруй ерөнхий боловсролын сургуулиудыг араасаа дагуулан анхны хөтөч-цахим сургууль болж 2009 онд сургалтын болон удирдлагын бүх үйл ажиллагааг програмчилсан.

2018.06.27Дэлгэрэнгүй