Сургуулийн номын санч Д.Доржгаравын санаачилгаар зураач, зохиолч М.Мари ажилчдад уран бүтээлээсээ сэтгэлийн хандив өргөн барилаа.

Чөлөөт уран бүтээлч М.Мари, Сургалтын менежер Ц.Нямсүрэн, Номын санч Д.Доржгарав

3в ангийн сурагч М.Хүслэн, Чөлөөт уран бүтээлч М.Мари