Биеийн тамирын ЗАС-аас уламжлал болгон зохион байгууллагддаг Эрүүл мэндийн өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

1. Сагс /Холимог/
2. Волейбол / Холимог/
3. Теннис 
4. Шатар гэсэн 4 төрлөөр ЗАС-аараа тэмцээнд оролцож нийлбэр дүнгээрээ: 
I-р байр Бага -Секц
II-р байр ТНУ-ЗАС
III-р байр Гадаад хэл-ЗАС тус тус амжилттай оролцож түрүүллээ.