2017.04.14-04.16 хооронд тус сургуулийн Монгол хэл, Англи хэл, Урлаг, Нийгмийн ажилтан, Сэтгэлзүйч багш нарын бүрэлдэхүүнтэй 19 багш 84-р  сургууль дээр ажиллалаа.

 • Сургуультай танилцах аялал 

   

 • 84-р сургуулийн захирал МУГБ, D.Ph С.Марта сургуулийн түүх, амжилт, цахим сургууль, үйл ажиллагааны онцлогийн талаарх товч мэдээлэл өгөв.

    

 • Монгол хэл, дуу хөгжим, англи хэлний хичээлд сууж, хичээл бүр дээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

   

    

   

    

   

 • Математик, түүх, физик, биологи, технологийн цахим хичээлүүдэд сууж туршлага солилцсон.
 • Сургуулийн сурагчдын зүгээс бэлтгэсэн тоглолтыг үзэж сонирхов.
 • ЗАС-ын багш нартай уулзалт зохион байгуулж туршлагаа солилцов.

   

 • 2017.04.15-04.16 хооронд сургуулийн багш нар Улаанбаатар хотын дурсгалт газар болон худалдааны төвүүдээр чөлөөт аялал хийж, 16-ны орой 20.00 цагт Улаанбаатар төв вокзалд хүргэж өгч үдэн гаргалаа.