6д ангийн сурагч Д.Амина англи хэлний олимпидад амжилттай оролцож алтан медаль авлаа. /Бэлтгэсэн багш: А.Ойнжил/