Нийслэл Улаанбаатар хотын 378 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулагдсан "Нийслэлийн ЕБС-иудын сургалтын чанар, хүртээмжийн индексжүүлэлтийн шалгаруулалт"-нд Улсын тэргүүний 84-р сургууль ТЭРГҮҮН байр эзэллээ. 2015 онд Нийслэлд тэргүүлсэн амжилтаа дахин бататгалаа.
Улсын тэргүүний 84-р сургуулийн удирдлагын баг, багш хамт олон, сурагчид, эцэг эхчүүд, дэмжин ажилладаг харьяа дээд байгууллага, бүх хүмүүстээ баярлалаа. Эрдэм номын цагаан буян эгнэгт арвижих болтугай