2017-12-11нд Нийслэлийн хүмүүнлэгийн ухааны салбарын ур чадварын уралдааныг зохион байгууллаа. Тус уралдаанд дүүрэг бүрээс шалгарсан 8 багш хоорондоо өрсөлдлөө. Үүнээс
  • Кингс кидс сургуулийн англи хэлний багш 1-р байр
  • Ирээдүй цогцолбор сургуулийн англи хэлний багш 2-р байр
  • 51-р сургуулийн нийгмийн ухааны багш 3-р байр тус тус шалгарлаа.
2017 оны XII/07, XII/08-ны өдрүүдэд БЗД-ийн байгалийн ухааны ур чадварын уралдааныг зохион байгуулж, нийт 27 сургуулийн 27 багш 7 төрлийн хичээллээр уралдлаа. Үүнээс:
  • Глобал сургуулийн биологийн багш М.Энхболд 1-р байр
  • 84-р сургуулийн биологийн багш С.Соёлмаа 2-р байр
  • 48-р сургуулийн математикийн багш Ц.Пүрэвсүрэн 3-р байр
  • 33-р сургуулийн математикийн багш Б.Баянгол тусгай байранд тус тус шалгарлаа.