Багийн бүрэлдэхүүнд
Захирал: С.Марта
Математикийн багш: Т.Мөнхтуяа
Биологийн багш: Л.Алтантуяа
Бага ангийн багш: Д.Хишигмаа
Англи хэлний багш:Н.Ганболд
Хичээл зохицуулагч: Д.Энхтуяа
Химийн багш: Э.Даваасүрэн
Эдгээр багш нарын бүрэлдэхүүнтэй 12/09-12/16-ны хооронд 8 өдөр 7 шөнийн Япон улсын дунд сургуулиудтай туршлага солилцож, тухайн улсын түүх соёлтой танилцаад ирлээ.