2018-2019 оны хичээлийн жилд Бага сургуульдаа 420 хүний суудалтай урлагийн заалтай боллоо.