Дүүргийн ТТО -ын мөнгө, Нийслэлийн ТТО-ын хүрэл, Улсын ТТО-ын 5-р байр эзэллэсэн 12б ангийн сурагч Ж.Хишигдэлгэрдэ сурлагын өндөр амжилт хүсье.