2017.12.14-нд Баянзүрх дүүргийн архивын үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулав. Уг сургалтанд БЗД-ийн ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн 70 гаруй архив, бичиг хэргийн ажилтан оролцов. Уг үзүүлэх ажлын хүрээнд сургуулийн тусгай төрлийн баримтаар үзэсгэлэн гарган архивын үйл ажиллагаатай танилцуулав.