Дэлхийн болон Монголын багш нарын баярын өдрийг тохиолдуулан БСШУСЯ-наас Улсын тэргүүний 84-р сургуулийг "ЕБС-ийн хүүхдийн сурч хүмүүжих, хөгжих төлөвших эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчинг бүрдүүлсэн, сургуулийн орчныг жишиг болгосныг үнэлж ШИЛДЭГ ОРЧИНТОЙ СУРГУУЛЬ"-иар шалгаруулжээ. 
Бид улсад жишиг сургууль болсон амжилтаа дахин бататгалаа.