Багш нарын нэрс

ЗАС

Оролцсон уралдаан, тэмцээн

Үзүүлсэн амжилт

1

Д.Отгонжаргал

БТ-ЗАС

БЗД-ийн 48-р сургуулийн нэрэмжит Гар бөмбөгийн тэмцээн /эмэгтэй баг/

Хүрэл медаль

2

Б.Сүрэнжав

3

Ч.Отгончимэг

ТЕХ-ЗАС

4

Б.Номинзул

ГХ-ЗАС

5

Ж.Амартүвшин

6

Б.Золзаяа

Бага-ЗАН

7

Б.Зулсайхан

МАТ-ЗАС

8

Ё.Лхагвацэрэн

Захиргаа

9

Л.Баатархүрээ

БТ-ЗАС

БЗД-ийн 48-р сургуулийн нэрэмжит Гар бөмбөгийн тэмцээн /эрэгтэй баг/

Хүрэл медаль

10

И.Тамир

11

Б.Батзаяа

12

М.Одхүү

13

Н.Баясгалан

МАТ-ЗАС

14

Б.Эрдэнэтуул

Захиргаа

15

Д.Идэш

ГХ-ЗАС

16

С.Баасандорж

ФМЗ-ЗАС

17

Д.Отгонжаргал

БТ-ЗАС

БЗД-ийн багш нарын “Багш-2015” тэмцээн

Алтан медаль

18

Б.Сүрэнжав

БТ-ЗАС

19

Ч.Отгончимэг

ТЕХ-ЗАС

БЗД-ийн багш нарын “Багш-2015” тэмцээн гар бөмбөг /эмэгтэй/

Алтан медаль

20

Б.Номинзул

ГХ-ЗАС

21

Ж.Амартүвшин

ГХ-ЗАС

22

Б.Золзаяа

Бага-ЗАН

23

Б.Зулсайхан

МАТ-ЗАС

24

Д.Энхтуяа

Захиргаа

25

М.Одхүү

БТ-ЗАС

БЗД-ийн багш нарын “Багш-2015” тэмцээн олс таталт

Алтан медаль

26

И.Тамир

27

Д.Отгонжаргал

28

Б.Уртнасан

29

Н.Алтанчимэг

МАТ-ЗАС

30

Ө.Түмэнцогт

Захиргаа

31

М.Мөнхсайхан

32

Я.Цэцэгмаа

33

Б.Сүрэнжав

БТ-ЗАС

“Багш-2015” ширээний теннис /эмэгтэй/

Алтан медаль