Олимпиад уралдаанд гаргасан сурагчид:                 Урлаг, спортоор гаргасан амжилтууд: