2019-2020 оны хичээлийн жилд 5300 гаруй сурагчтай хичээлийн шинэ жилийг эхлүүлж байна.