13 саятан ангийг тодруулах АНГИАРАА САЯТАН хөтөлбөр 2017 оны 10-р сарын 16-ний өдрийн 00.00 н цагт зураг авахыг дуусгаж 17 ний 13н цагт бүх лайк, шейрийг зогсоон хамгийн их лайк шейр цуглуулсан шилдэг 13 ангийг тодрууллаа. Үүнд манай сургуулийн 7a ангийн хамт олон 82000 шейр, 579 лайк авснаар 3 сая төгрөгний эзэд боллоо. Та бүхэндээ цаашдын сурлага, спорт, урлагийн өндөр ажилтыг хүсэн ерөөе.