БЗД-ийн Улсын тэргүүний 84-р сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн
  сэтгэлгээ хөгжүүлэх сургалтын хуваарь

 №  Багшийн нэр
Утас
Анги
Төрөл
Даваа
Мягмар
Лхагва
Пүрэв
Баасан
Бямба
 1
Г.Эрдэнэбаатар


 
 
 
 
 

95256473

 
 
 
 
 
М1Шатар
Рэнзү 10:00-11:20
10:00-11:20 2  А1  13:00-14:40
13:20-14:40 3  М2  11:30-12:50
11:30-12:50 4  А2   13:20-14:40

13:20-14:40


 5  М3   10:00-11:20

10:00-11:20


 6  А3  14:40-16:00
14:40-16:00 7  М4   11:30-12:50

11:30-12:50


 8  А4   14:40-16:00

14:40-16:00


 9  SM-1   Шёоги
шатар
 
 
 16:0017:20
 
 
 
 08:40-10:00
 
 
 
16:00-17:20

 
 
 
 
08:40-10:00
 
 
   
 10  SA-1    
 11 GM-1
100 буудалт
даам
   
 12  GA-1  Гоо даам
   
 13  Осеро    
 14  Б.Нямлхагва  88091557
 
 Тоорхон  
 Оригами
     11:30-13:30      
 15  Сакура      13:30-15:30      
 16  Б.Зулсайхан
 
 99051228
 
 Сэтгэн
бодохуй-1
 IQ хөгжүүлэх
сургалт

 
           
 17 Сэтгэн
бодохуй-2

           
 18  Д.Долгорсүрэн
 
 96642107
 
 I групп
 Соробан
сампин
  13:30-14:55
     13:30-14:55  
 19 II групп
         11:00-12:30 10:00-11:30
 20  Э.Алтантулга  95636431  118 IT клуб
  16:00-18:00
       
lamisil cream singapore lamisil cream reviews lamisil cream for ringworm
renova open renovar passaporte