"Эрдмийн баяр"-ын хүрээнд гэрчилгээ гардуулах үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа. Үүнд:
  1. Эрдмийн баярыг нээж захирал, Түүхийн ухааны доктор (Ph), АБТА С. Марта үг хэллээ.
  2. 12-р ангийн сурагчдыг төлөөлж,  тэргүүний сурагчид сургуулийн туг залах ёслолыг гүйцэтгэсэн.
  3. Сурлага, урлаг, спортоор тэргүүлсэн сурагчдад шагнал гаруудлах ёслол болсон.
  4. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа болсон.
  5. Эцэг эх, багш, сурагчийн төлөөлөл сэтгэлийн үгээ хэлсэн.
  6. 12-р ангийн төгсөгчид, эцэг эхчүүд, багш нарт зориулсан мэдчилгээ дэвшүүлсэн.
  7. 1-р ангийн бяцхан дүү нар нь анхны хичээлийн хонхыг дуугаргасан.