Нийслэлийн хэмжээний төрийн ба төрийн бус сургуулийн дунд зохиогддог монгол хэлний олимпиадад 3ын даваанд НИЙСЛЭЛД шалгарсан ангиудын багш, сурагчдад нь баяр хүргэe.
Үүнд:
         Л.Эрдэнэчимэг багштай 3.12 анги 3-р байр


         Г . Оюунчимэг багштай 5ж анги 3-р байр

 Б.Баярмаа багштай 3.5 анги,

Г. Сайжрах багштай 4.4 анги,

Ш. Удаанжаргал багштай 4.3 ангиуд тусгай байр.

 Та бүхэндээ цаашдынхан ажил үйлст амжилт  хүсье.