Технологийн хичээлээр 12б ангийн сурагч Хишигдэлгэр 3-р байр хүрэл медаль
Мэдээлэл зүйн хичээлээр 12б ангийн сурагч Б.Билгүүн 1-р байр алтан медаль. 
Аргабилэг 3-р байр хүрэл медаль тус тус хүртэж амжилттай оролцлоо.