Номын сан

Номын сан нь ажлын 8 цагаар тогтмол ажилладаг бөгөөд дэлхийн нэвтэрхий толь /Britanicca/ англи хэлээр 30 боть, монгол хэлээр 8 боть, дэлхийн сонгодог уран зохиолын түүвэр, монголын уран зохиолын “108 боть” бүрэн эхээрээ, гадаад дотоодын уран зохиолын ном, зөвлөмж, гарын авлага, сурах бичиг, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн хялбаршуулсан ном зохиол зэрэг 15000 гаруй номтой, 500 гаруй цахим ном, 50 гаруй сонсдог номтой.

2018.06.25Дэлгэрэнгүй

Анги

2017-2018 оны хичээлийн жилд хичээлийн 2 байранд 55 анги, 14 кабинет, 100 бүлэг 4660 сурагч хичээллэсэн.

2018.06.25Дэлгэрэнгүй