Оролцсон сурагч

Анги

Төрөл

Шагнал

Бэлдсэн багш

1

Г.Төрбат

10а

Физик

Хүрэл

Л.Ганчимэг

2

Б.Нямсүрэн

Биологи

Хүрэл

Л.Алтантуяа

3

Д.Даваажаргал

12а

Монгол хэл

Өргөмжлөл

Я.Энхжаргал

4

Т.Дөлгөөн

12а

Монгол хэл

Батламж

Я.Энхжаргал

5

Б.Цогт-Эрдэнэ

Англи хэл

Батламж

Ж.Амартүвшин

6

А.Тэргэл

Англи хэл

Хүрэл

Э.Өнөрцэцэг