БЗД-н Улсын тэргүүний 84-р сургуулийн Ур чадварын уралдаан 12.12-12.23 хооронд явуулж дууслаа.  Уралдаанд 33 баг, 150 багш оролцов. БАЗАН, БУЗАН, НУЗАН гэсэн 3 ангиллаар шалгарууллаа. Мэргэжлийн багш нар хичээл хамтран бэлдэж, багийн гишүүд ээлжлэн зааж, хэлэлцүүлэх замаар засан сайжруулсан.ЗАС

Багийн ахлагчийн нэр

Хичээл заасан багш

Хувь

Эзэлсэн байр

1

Нийгмийн ухаан

Ж.Цэцэгсүрэн

Б.Наранбат

85.2%

I

2

М.Тунгалагчимэг

М.Тунгалагчимэг

81.8%

II

3

Х.Батцэцэг

А.Анхбат

79.8%

III


ЗАС

Багийн ахлагчийн нэр

Хичээл заасан багш

Хувь

Эзэлсэн байр

1

Байгалийн ухаан

М.Нандинцэцэг

С.Соёлмаа

86.7%

I

2

Д.Отгонжаргал

Д.Отгонжаргал

84.4%

II

3

Г.Ганчимэг

Д.Цэнд-Аюуш

83.0%

III


ЗАС

Хичээл заасан багш

Хувь

Эзэлсэн байр

1

Бага ангийн

Г.Ундрахбаяр

86.7%

I

2

А.Тунгалаг

84.4%

II

3

Энх-Амгалан

83.0%

III

4

Ц.Ундрахжаргал

83.0%

III