Орой 16:00 цагийн тоглолтыг пэйж хуудсанд live хийнэ.
Авьяаслаг сурагчдад маань урам өгч, халуун алга ташилтаа харамгүй хайрлаарай.
2019-10-18. 12:05 цаг.
"Corporate hotel & Convention centre"