Сурагчид шалгалтаа өгч байгаа нь: Мэдээлэл зүйн багш нар засалт хийж байна.