БЗД-ийн Улсын тэргүүний 84-р сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн
  эрүүл мэнд, биеийн тамирын сургалтын хуваарь