"84-р сургуулийн 30 жилийн ой"-н Урлагийн тоглолтыг өнөөдрөөс эхлэн бүх сурагчдад үнэ төлбөргүй хуваарийн дагуу үзүүлж эхэллээ.
Өнөөдөр 10-р сарын 7-ны өдөр Бага сургуулийн Урлаг зааланд 11:00 цагаас 1-р ангийн 10 бүлгийн 580 сурагчид, 15:00 цагаас 2-р ангийн 10 бүлгийн 588 сурагчид тус тус ойн концертыг үзүүлэв.

 1-р ангийн сурагчид:

2 дугаар ангийн сурагчид:

п