Сахуу-Татрангийн вакцинд 7, 15 настай сурагчдыг

                                             Хамруулсан  мэдээ

 

 

 

 

Анги

Орох сурагчдын тоо

Ороогүй сурагчдын тоо

Хамрагдсан сурагчдын тоо

Үүнээс

өвчтэй

чөлөөтэй

Татгалз

сан

1

10а

23

--

---

3

20

 

2

10б

35

---

---

--

35

3

10в

35

3

1

3

28

 

4

10г

40

1

----

2

37

 

5

10д

33

2

---

--

31

6

10е

35

2

---

--

33

 

7

10ё

40

---

--

2

38

 

8

10ж

22

1

----

---

21

Нийт

 

263

9

1

10

243

 

 Урьд жилийн вакцинаас хоцорсон 6 сурагчыг дуудаж ирүүлэн вакцинд хамруулсан.  /нэрсийг хавсаргав/

 Вакцин тарихаас 2 өдрийн өмнө  вакцинд хамрагдах сурагчдад Сахуу-татран өвчний талаар мэдээлэл өгсөн сургалт хийсэн нийт 245 сурагч хамруулсан Вакцинийг 18-р хорооны өрхийн эмч сувилагч нар ирж хийсэн

 Вакцины ямар нэг урвалж хүндрэл гараагүй

 Вакцин хийсэн эмч сувилагч нар “ Их эмч  Ганцэцэг

                                                               Сувилагч Давааням, Энхтуяа