Уг сургалтаар хэрэглээний программ мөн үүлэн технологи /google drive/ -ийн талаар 1өдрийн сургалт явагдав.

Сургалт явуулсан багш нар: Мэдээлэл зүйн багш. Э.Алтантулга, Б.Солонго, Ч.Жавзандулам, Б.Ууганцэцэг, Э.Улсболд, З. Даш-Очир