Төгсөгчидөөс:
12а ангийн сурагч Б.Түмэнхишигт "Биологи"-н хичээлээр  ЭЕШ-нд 800 оноо авлаа. 
12б ангийн сурагч Я.Улсбаяр, 12е ангийн сурагч Л. Дашням нар "Математик"-н хичээлээр ЭЕШ-нд 795 оноо авлаа. 
12а ангийн сурагч Г.АЛтайхүү 12ё ангийн сурагч Т.Лхагважаргал нар "Нийгмийн тухай мэдлэг"хичээлээр ЭЕШ-нд 785 оноо авлаа.12а ангийн сурагч Б.Түмэнхишигт