2016-2017 оны хичээлийн жилд төрөөс ЕБС-ийн ахлах ангийн сургалтын талаар баримтлах бодлого, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийг танилцуулах сургалтыг 10-12-р ангийн 658 сурагчдад зохион байгуулалаа.