2017-2018 оны хичээлийн жилд зохион байгуулагдсан Олимпиадуудад 84-р сургуулиас оролцсон багш нарын амжилт

Оролцсон багш

Оролцсон төрөл

Дүүрэг

Нийслэл

Улс

1

С.Соёлмаа

Ур чадварын уралдаан /БУ/

2-р байр

 

 

2

Б.Наранбат

Ур чадварын уралдаан /НУ/

3-р байр

 

 

3

Ц.Батцэцэг

Монгол хэл бичгийн

 

3-р байр

3-р байр

4

А.Бат-Эрдэнэ

Түүх

 

3-р байр

7-р байр

5

А.Ихтамир

Ур чадварын уралдаан /бага/

2-р байр

3-р байр

 

6

Н.Баясгалан

Математик

2-р байр